កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីរបស់លោក សុខ ហៃ រំពឹងថានឹងប្រមូលបានទិន្នផលខ្ពស់ បន្ទាប់ពីមានការណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេសពីមន្ត្រីជំនាញ

កសិករនៅភូមិត្រពាំងអញ្ចាញ ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោក សុខ ហៃ និយាយថា លោកបានប្រកាន់យករបរចិញ្ចឹត្រីនេះបានជាង ៣ឆ្នាំ មកហើយដោយមានស្រះធំៗ ចំនួន ២ស្រះ។

Continue Reading