ក្រសួងកសិកម្ម បដិសេដទាំងស្រុងនូវទស្សនៈរវើរវាយរបស់លោក សោម ឆាយ៉ា ដែលខ្វះការយល់ដឹងពីស្ថានភាព

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដោយសូមបដិសេធទាំងស្រុងនូវទស្សនៈរបស់លោក សោម ឆាយ៉ា…

Continue Reading