លោក សំ កុសល៖ ចាប់ផ្តើមចេញរកស៊ីទើបបាន៣ខែ ស្រាប់តែអស់លុយ តើគួរធ្វើបែបណា?

ជាទូទៅក្នុងការចាប់បើកអាជីវកម្មមួយតែងតែត្រូវការដើមទុនសម្រាប់យកមកផ្គត់​ផ្គង់នៅក្នុងអាជីវកម្ម ដើម្បីឱ្យវាដំណើរការបានល្អ។ មែនទែនទៅសម្រាប់អាជីវកម្មខ្លះទៀតស្របពេលដំណើរការបានរយៈពេលសមរម្យក៏មាន..

Continue Reading