មិននឹកស្មានដល់ លោក ស៊ុន ប៊ុនរិទ្ធ ពីម្ចាស់ជ័យលាភីប្រឡងចម្រៀងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ មកជាសន្តិសុខយាមតាមផ្ទះ

មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមានការចែករំលែកវីដេអូតៗគ្នា ពីអតីតអ្នកចម្រៀង លោក ស៊ុន ប៊ុនរិទ្ធ ដែលបានប្រឡងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១

Continue Reading