អ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Town ម្នាក់វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ Town លោក ហាក់ សុខហេង មានវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីលលោកបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអតីតគូស្នេហ៍តារាសម្តែងសុិចស៊ី ដេននី ក្វាន់ គឺលោក ចាន់ មករា។

Continue Reading