មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតួលេខនៃឆ្លងមានការកើនឡើងខ្ពស់

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតួលេខនៃឆ្លងមានការកើនឡើង គឺដោយសារប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test ទៅលើអ្នកសង្ស័យ។

Continue Reading