មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រ​សួង​ឧស្សា​ហកម្ម បានឲ្យ​ដឹង​​ថា ក្នុង​ត្រី​មាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០​២០ មាន​ការ​ស្នើសុំ​ប​ង្កើត​រោង​ចក្រថ្មី​ចំ​នួ​ន៧​៧ រោង​ចក្រ

លោក ហេង​ សុខ​ គង់​ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យា​សាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍បានអះអាងថា​ ក្នុងរយៈពេលត្រី​មាសទីមួយ​ឆ្នាំ២០២០នេះ​ មានការ​​ស្នើសុំបង្កើត​រោងចក្រថ្មីចំនួន៧៧រោងចក្រ​ នៅកម្ពុជា​ ដែលនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យ​ឃើញ​ពីការ​ជឿ​ជាក់របស់អ្នកវិនិយោគ​លើការដឹកនាំ​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា…

Continue Reading