អភិបាល​ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែនជ័យ លោក ហែម ដារិទ្ធិ ឆ្លងកូវីដ១៩

តាមប្រភពសិទ្នស្និតជាមួយអភិបាល​ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែនជ័យ បានឲ្យដឹងថា លោក ហែម ដារិទ្ធិ បាន​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ពិតមែន ប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោក​ឆ្លង​តាំង​ពី​ពេលណា និង​ប៉ះពាល់​ទៅ​ណា​ខ្លះ​ទេ។

Continue Reading

ឃើញ​អភិបាលខណ្ឌ​ពោធិសែនជ័យ​បង្ហោះ​រូបភាព​រៀបចំផ្សារ​លក់ដូរ​ថ្មី​សម័យកូវីដ ពលរដ្ឋ​លើក​មេដៃគាំទ្រ​គ្រប់គ្នា

លោក ហែម ដារិទ្ធ អភិបាល​ខណ្ឌ​ពោធិសែនជ័យ បាន​បង្ហោះ​រូបភាព​…

Continue Reading