អាច​មក ពី​ឧកញ៉ា​ម្នាក់​នេះ ​ជា​ដើម​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ មេបញ្ឈប់ លោក ហ៊ត ពី​ICD TV

លោក ផាន់ ហ៊ត ត្រូវ​បាន​​ចាងហ្វាង​របស់​ខ្លួន​​សម្រេច​បញ្ឈប់​ពី​ការងារ​​ហើយ ក្រោម​ហេតុ​ផល​​​ដោយសារ​​មិន​គោរព​វិន័យ​ច្បាប់​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​អង្គភាព​​ជា​ច្រើន​លើក។..

Continue Reading