ក្រសួងរៀបចំដែនដី ណែនាំឲ្យម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍដី សំណង់ និងលំនៅដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសួនច្បារជ្រាបទឹក និងដាំដើមឈើប្រណីត

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា បានសេចក្តីណែនាំឱ្យម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍដី គម្រោងសាងសង់ ឬសំណង់ផ្សេងៗ ត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

Continue Reading