​​​ព្រឺ​សម្បុរ​គ្រប់​គ្នា! សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​ល្ខោនខោល​ម្នាក់ ស្លាប់ វិញ្ញាណ​​ចូល​សណ្ឋិត​ចាំ​ប្រុស​រាំ​​មុខ​ម្ឈូស

លោកគ្រូ ទិត្យ សែម សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកល្ខោនខោល​បាន​ទទួល​មរណភាព​ហើយ កាល​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ​ថ្ងៃ​​បុណ្យ​សព្វ វិញ្ញាណ​របស់​លោក​បាន​​​ចូល​សណ្ឋិត​ចាំ​ប្រុស​ដែល​មិន​ដែល​ចេះ​រាំ​សោះ ទៅ​រាំ​​​នៅ​មុខ​មញ្ជូសា ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​​​​ដែល​ចូល​រួម​ពិធី​បុណ្យ​​នោះ ព្រឺ​សម្បុរ​គ្រប់ៗ​​គ្នា..

Continue Reading