សេដ្ឋីម្ចាស់សាលារៀនអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះពីររូបផ្តល់ទស្សនៈយល់ឃើញលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាពជោគជ័យ ផ្សេងៗគ្នា

ទស្សនៈនៃភាពជោគជ័យ នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋ ពិសេសនោះ គឺយុវជនដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោស្រែកឃ្លានចង់បានជោគជ័យ

Continue Reading