វត្តសំពៅ៥ ស្ថិតនៅលើភ្នំបូកគោ យើងអាចឈរមើលកោះត្រល់ ហើយស្រូបខ្យល់ធម្មជាតិទៀតផង

វត្តសំពៅប្រាំ ឋិននៅលើខ្ពង់រាបនៃភ្នំបូកគោ និងជាទីក្រុងទេសចរណ៍ មួយយ៉ាងសំខាន់ នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានខ្យល់អាកាសជាប់ទៅនឹងមាត់សមុទ្រល្អបរិសុទ្ធ កាលពីដើមឡើយស្ថិតនៅក្នុង ឃុំកោះតូច ស្រុកកំពត ខេត្តកំពត។

Continue Reading