​វត្ថុកម្រ​ ៦ យ៉ាង​ លក់​ថ្លៃ​បំផុត​​លើ​លោក សេដ្ឋីសញ្ជាតិ​ម៉ាឡេស៊ីចាយ​លុយ​ជិត ៤ ពាន់លាន​ដុល្លារ​ទើប​ទិញ​បាន

មក​ស្គាល់​វត្ថុ​កម្រ និង​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​ទាំង ៦ យ៉ាង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្

Continue Reading