ឡាវចូលដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនយក្សជប៉ុន Mitsubishi ត្រៀមលក់អគ្គិសនី ទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយកំពុងខ្វះថាមពលប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Mitsubishi Corporation របស់ជប៉ុន នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍ រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលខ្យល់ដ៏ធំបំផុតមួយ នៅក្នុងប្រទេសឡាវ

Continue Reading

ខ្មែរ​មាន​ប្រវត្តិ​សាងសង់​វារីអគ្គិសនី​ដំបូងតាំង​ពី​ជិត ៣ ទសវត្សន៍មុន ពលរដ្ឋខ្មែ​រ​តិច​ណាស់​បាន​ដឹង

វារីអគ្គិសនី​ចំនួន ៧ ដែលបាន​ដំណើការ​ជាប្រភព​ថាមពល…

Continue Reading

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង៖ គន្លឹះមួយដើម្បីធានានិរន្តរភាពសង្គមរបស់យើង គឺការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ថាមពលពីទឹក

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង អគ្គនាយក្រុមហ៊ុន រ៉ូលយ៉ាល់គ្រុប មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភានេះថា ក្រៅពីមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើផ្នែកឌីជីថល …..

Continue Reading