វិចារណកថា៖ វត្តមានអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ចុះផ្ទាល់ប្រមូលទិញផ្លែមៀនប៉ៃលិនបង្ហាញពីកាយវិការសប្បុរស

ប្រជាពលរដ្ឋ ពាណិជ្ជករ បានលើកឡើង និងកោតសរសើរនូវសកម្មភាពដ៏អាចក្លាហាន ទឹកចិត្តសប្បុរស និងទន់ភ្លន់របស់អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន បុរី ឡេង ណាវ៉ាត្រា ក្នុងការលះបង់បរិច្ចាគទ្រព្យធនផ្ទាល់ខ្លួនរាប់លានដុល្លារអាមេរិក

Continue Reading