អ្នកជំនាញ៖ វិបត្តិកូវីដ១៩ ជាឱកាសមាស សម្រាប់ការវិនិយោគនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបាននិងកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំពីវិបត្តិកូវីដ១៩ ខណៈដែលកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ

Continue Reading