មកស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ភី.កម្ពុជា ដែលកំពុងឈរជើងលើវិស័យផលិតកម្មសត្វល្បីឈ្មោះបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ ៦៧,៤ លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី កម្ពុជា (C.P. Cambodia Co., Ltd) ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខធំមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលបាននិងកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មលើវិស័យផលិតកម្មសត្វ

Continue Reading

ក្រសួងកសិកម្ម បាននិងកំពុងអនុវត្តគម្រោងស្តីពី “ការបង្កាត់គោដោយសិប្បនិម្មិត”

វិស័យផលិតកម្មសត្វ មានការវិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយសារ វិស័យគ្រឿងយន្តកសិកម្ម ធន់ស្រាល និងធន់ធ្ងន់ បានចូលមកបំពេញតួនាទីនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្ម

Continue Reading