ម្ចាស់បទរបាំចងស្នេហ៍ លោក ខាន់ ជេមស៍ ប្រកាសលក់ហ្វ្រេនឆាយផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ​ដ៏មានឱជារស ស្តេចបក្សី ជាមួយកំពូលមុខម្ហូបទាំង ៤

ម្ចាស់បទ “របាំចងស្នេហ៍” លោក ខាន់ ជេមស៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរួមគ្នាលើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារ ដែលមានឈ្មោះថា “ស្ដេចបក្សី”

Continue Reading