អ្នកជំនាញ វាយ​តម្លៃថា​ ការរាត​ត្បាត​នៃកូវីដ ១៩ ប៉ះ​ពាល់​ខ្លាំង​ដល់​វិ​ស័យ​លក់​រាយ​នៅកម្ពុជា

បញ្ហាវីរុសកូវីដ ១៩ បានបង្កឲ្យវិស័យលក់រាយនៅកម្ពុជា រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាង​គេពីការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ CBRE Cambodia ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ…

Continue Reading