ភាពជោគជ័យដ៏សំបើម និងធំមហិមារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ “វីតាល់” ប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ ៥ ជាតម្លៃស្នូល

មានប្រិយមិត្តជាច្រើនស្គាល់ច្បាស់ពីទឹកបរិសុទ្ធ វីតាល់ ដែលជាម៉ាកល្បីឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកបរិសុទ្ធឈានមុខគេនៅស្រុកខ្មែរ ជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ

Continue Reading