សម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រកាសគាំទ្របើកទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងអាស៊ានឡើងវិញ

សម្តេច ហ៊ុន សែន បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់កក្តីចំពោះវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំ រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានទាំងអស់

Continue Reading

រយៈពេល ៧ថ្ងៃ កម្ពុជានឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ាន នៅខេត្តព្រះសីហនុ

បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេ កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី ៤០ រយៈពេល ៧ថ្ងៃដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា

Continue Reading