សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អុីរ៉ុប មានការចាំបាច់សម្រាប់វិនិយោគិនធ្វើការកំណត់ និងស្វែងរកឪកាសធុរកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗ

ថ្លែងក្នុងឪកាសបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អុីរ៉ុប លើកទីមួយ ក្រោមមូលបទ “ការផ្លាស់ប្តូរទៅគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី៖ ការលើកកម្ពស់ការចូលរួមក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកល

Continue Reading

ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ បើកវេទិការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និងការធ្វើធុរកិច្ចរវាងតំបន់អាស៊ី និងអឺរ៉ុប

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១ (AEEBF1) នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមមូលបទ «ការផ្លាស់ប្តូរទៅរកគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី៖ ការធ្វើអានុភាវូបនីយកម្មខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកល

Continue Reading