កម្ពុជា ទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer ចំនួន ២.៣លានដូស ពីប្រទេសអូស្រ្តាលី

កម្ពុជា ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ Pfizer ចំនួន ២.៣លានដូសដែលជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី

Continue Reading

ចិនបានគាំទ្រលើសំណើរបស់កម្ពុជាដែលមានឆន្ទ:ចង់ផលិតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯង សម្រាប់ផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វ

ប៉ុន្មានចុងក្រោយនេះ ផលិតកម្មចិញ្ចឹមគោ ក្របីនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ របត់ដ៏សំខាន់នៃផលិតកម្មនេះ គឺដោយសារការរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យគ្រឿងយន្តកសិកម្ម ដែលបានចូលមកបំពេញតួនាទីជាកំលាំងអូសទាញ

Continue Reading