ក្នុងខែឧសភា២០២១នេះ កម្ពុជានឹងមានវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ចំនួន ១លាន៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែម

ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ ចំនួន ២លានដូស ខណៈវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ ៥០ដូសបានដឹកមកដល់កម្ពុជាហើយនៅព្រឹកនេះ។

Continue Reading

កម្ពុជាបញ្ជាទិញ វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន៥០ម៉ឺនដូសទៀតពីប្រទេសចិន

វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូវ៉ាក់ (Sinovac) ចំនួន៥០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀត ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលចិននោះ បានដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

Continue Reading