ថវិកា​ជិត​២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ កម្ពុជាចំណាយដើម្បី​ទប់​ទល់នឹង​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩

​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រមាណ​ជិត​២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ហើយ​ ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​វិបត្តិ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ​ដែល​កំពុង​បន្ត​យាយី​ទៅលើ​សុខភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​។

Continue Reading