ថៅកែ​ពេជ្រ ទ្រីដាណា ជូន​ប្រាក់​១ម៉ឺន​ដុល្លារ ដល់​​ជំទាវ​ហ៊ុន​ស៊ីណាត សម្រាប់​ធ្វើ​បុណ្យ

ថៅកែ​ពេជ្រ ទ្រីដាណា ដែល​មហាជន​ស្គាល់​ថា ជា ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង លើ​មុខ​ជំនួញ អន​ឡាញ បាន​ជូន​ប្រាក់​ចំនួន​១ម៉ឺន​ដុល្លារ ដល់​លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ដើម្បី​ទុក​​សម្រាប់​ធ្វើ​បុណ្យ​បន្ត..

Continue Reading