តើមហាសេដ្ឋីប្រាក់លាន សុខ គង់ ក្តោបមុខជំនួញប៉ុន្មាននៅក្នុងដៃ?

សហគ្រិនចាស់វស្សាជោគជ័យក្តោបក្តាប់មុខជំនួញប្រាក់លានក្នុងពិភពជំនួញនៅកម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ា សុខ គង់ ផ្តើមចេញពីទុនមាសត្រឹមតែមួយជីប៉ុណ្ណោះ ដោយចាប់មុខរបបជាអ្នកផលិតកង់កៅស៊ូនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

Continue Reading