សត្វភេនៅ​តំបន់​អង្គរ ​បាន​បង្កើត​កូន២​ក្បាល​បន្ថែម សរុបមាន ៧​​ក្បាល

សៀមរាប៖ ឥឡូវនេះសត្វភេចំនួន៥ក្បាល ដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាយកមក ព្រលែងឱ្យរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរធំ ​បង្កើតកូនបានចំនួន២ក្បាលហើយ សរុបទាំងអស់មាន ៧ក្បាល…

Continue Reading