លោក វី សំណាង៖ ចំពោះទង្វើអសីលធម៌របស់សន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺបែបនេះគឺមិនអាចលើកលែងបានឡើយ

លោក វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានសម្តែងនូវការរន្ធត់និងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើអសីលធម៌បែបរបស់សន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺម្នាក់ បានទាត់កញ្ច្រែងក្មេងស្រីលក់ព្រីង និងខ្នុរ បណ្ដាលឲ្យកំពប់ទៅលើដី

Continue Reading