សម្តេចក្រឡា​ហោម​ វាយតម្លៃខ្ពស់​ចំ​ពោះ​សកម្មភាពការ​ងាររបស់​ម​ន្ត្រីនៃ​ក្រសួង​​មហា​ផ្ទៃកាល​ពីឆ្នាំ ២០១៩

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់ ដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មរយៈពេល១ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ដែលទទួលបាន​លទ្ធផលគាប់ប្រសើរ…

Continue Reading