នាយកប្រតិបត្តិ Sabay បង្ហើបមូលហេតុមួយ ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជោគជ័យ

លោក ជី សិលា បាន​បក​ស្រាយ​ថា​ Sabay តែង​តែ​ធ្វើ​ការ​សម្រប​ខ្លួន​ទៅ​តាម​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដ៏​លឿន​ដូច​ផ្លេកបន្ទោរ​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា និង​បត់​បែន​តាម​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​នូវ​ទម្លាប់​របស់​អ្នក​អាន និង​អតិថិជន​ផង​ដែរ។ ជាក់​ស្ដែង​ នាយក​ប្រតិបត្តិ​រូប​នេះ​បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា​អ្នក…

Continue Reading