កម្រងរូបភាព«វីរបុរសបិទមុខក្នុងដួងចិត្តខ្មែរ» ឃើញហើយអាណិតពួកគាត់ខ្លាំងណាស់

គ្រូពេទ្យមិនមែនជាទេវត្តាទេ តែពួកគាត់អាចជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សភាគច្រើនឱ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃមច្ចុរាជបាន

Continue Reading