ត្រីជាង១ម៉ឺនតោនកកស្ទះលក់មិនចេញ ដោយសារបញ្ហាជំងឺកូវីដនិងការនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមខ្លះមិនបានបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវ

សមាគមវារីវប្បករនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ម្សិលមិញ បានស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងត្រីនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារ និងហានិភ័យរបស់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក។

Continue Reading

សមាគមវារីកម្ម អះអាងថាតម្លៃត្រីដែលលក់ចេញពីស្រះ គឺនៅរក្សាដដែល មិនមានការតម្លើងថ្លៃនោះឡើយ

បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការលើកឡើងអំពីការកើនឡើងនៃតម្លៃត្រីលក់នៅតាម ទីផ្សារនានា

Continue Reading