មកស្គាល់បេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី នៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី ចំនួន ៦រូប

Continue Reading