សម្តេច ហ៊ុន សែន ត្រៀមចូលរួមសន្និបាត ដើម្បីសម្រេចលើបេក្ខភាពអ្នកបន្តវេន

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា ស​មាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយត្រូវបានរៀបចំត្រៀមរួចជាស្រេចទៅហើយ សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយ។

Continue Reading