រដ្ឋកំណត់យកថ្ងៃទី៨ ធ្នូ ដើម្បីកាន់​ទុក្ខថ្នាក់​ជាតិ​ផ្លូវ​ការ ថ្វាយ​ចំពោះ​ព្រះ​សព សម្ដេច​ក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ​ធ្នូ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានកំណត់យក​ជា​ថ្ងៃ​កាន់​ទុក្ខថ្នាក់​ជាតិ​ផ្លូវ​ការ ថ្វាយ​ចំពោះ​ព្រះ​សព សម្ដេច​ក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ អតីត​នាយករដ្ឋ​មន្ដ្រីទី១

Continue Reading