រដ្ឋាភិបាល ព្រួយ​បារម្ភពីការរាល​ដា​លកូវីដ១៩ ខណៈ​ការ​ធ្វើដំណើរ​តាម​​ដងផ្លូវ ផ្តើម​កក់ស្ទះ​ចរា​ចរណ៍​ជាថ្មី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ​បានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាថ្មីទៀតថា ទោះបីអត្រាឆ្លងរោគកូវីដ-១៩ មិនបានកើនឡើងខ្លាំងដូចប្រទេសដទៃ ប៉ុន្តែយើងត្រូវ​មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ខ្លួនជានិច្ច ជាពិសេស ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទេ្វដង។ការបង្ហាញក្តីបារម្ភជាថ្មីនេះ បន្ទាប់ពីសម្តេច សង្កេត​ឃើញ​ថា ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ នៅតាមដងផ្លូវមានការធ្វើដំណើររណែនរកកស្ទះចរាចរណ៍…

Continue Reading