ទូកខេត្តកណ្ដាល​ជាប់លេខ១ ក្នុងការប្រ​ណាំ​ង “ទូកនាគ” ជើងឯក​ភូមិ​ភាគ​វាល​រាប ពាន​រង្វាន់​សម្ដេច​ ស ខេង

ក្នុងការប្រណាំងទូកនាគចំណុះ១២នាក់ ចម្រុះបុរស-នារី ចម្ងាយ ៥០០ម៉ែត្រ ទូកមកពី​ឃុំព្រែក​តាទែន សុ្រកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល បានយកឈ្នះលើទូក​របស់ខេត្តកំពង់​ចាមទាំង២ជើង ទាំងខ្សែទឹកខាងក្នុងនិងខ្សែទឹកខាងក្រៅ…..

Continue Reading