ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ចំនួន​៣ គ្រោង​វិនិ​​យោ​​គ​​​ផ្នែក​ប្រមូល​​សំរាម​នៅ​ក​ម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ អគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា មិកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ (MIKAMI Masahiro ) ​បានជម្រាបសម្តេច ហ៊ុន សែន ថា ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន៣ កំពុងចាប់អារម្មណ៍​វិនិយោគផ្នែកប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ…

Continue Reading