កម្ពុជា ប្រគល់​សម្ភារៈ​ទប់​​ស្កាត់​ការ​ពា​រវីរុសកូរ៉ូណា មួយចំនួន​ដល់​ស្ថា​ន​ទូតចិន

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា តាមរយៈសម្តេច ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋម​ន្ត្រីក្រសួង​ការពារជាតិ បានប្រគល់សម្ភារៈទប់ស្កាត់វីរុសកូរ៉ូណា ឬ COVID 19 មួយចំនួន ដល់​ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០២ មិនា ឆ្នាំ២០២០…

Continue Reading