សម្តេច ស ​ខេង ​អាច​នឹង​​មា​ន​ការ​​បិទ​ភូមិបើ​​សិនមានផ្ទុះកូវីដ ១៩ ច្រើន

ភ្នំពេញ៖ សម្តេច ស ខេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្ពុជា អាចនឹងមាន​ការ​បិទមួយភូមិ ឬកន្លះភូមិ ប្រសិនបើរកឃើញតំបន់​ណាមានអ្នកឆ្លងមេរោគ​កូវីដ១៩​ច្រើន…

Continue Reading