អគ្គស្នងការ​នគរ​បាល​ជាតិស​ម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ត្រួត​​ពិ​និត្យ​ឧប​​ករណ៍​សម្ភារៈ បរិក្ខា​​ពន្លត់​​​​​អគ្គីភ័យ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ ត្រួតពិនិត្យគុណភាព ឧបករណ៍ សម្ភារៈបរិក្ខា បង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យ និងវិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ សុវត្ថិភាព និងពន្លត់អគ្គីភ័យ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ ….

Continue Reading