ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ នាំយកថវិកាជាង ៣ម៉ឺនដុល្លារ និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឧបត្ថម្ភដល់ក្រសួងឧស្សាហកម្មដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ

សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា និងសប្បុរសជននានា បាននាំយកថវិកាចំនួន ៣០,៤២៣.៥ដុល្លារអាមេរិក និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនជូនដល់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម

Continue Reading