ជប៉ុន ផ្ដល់​សម្ភារប​រិក្ខា​រ​ពេទ្យដល់​កម្ពុជា ដើម្បីប្រ​យុទ្ធប្រឆាំ​ង​វីរុស​កូរ៉ូ​​ណា

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានសម្រេចផ្តល់សម្ភារបរិក្ខារពេទ្យដល់កម្ពុជា រួមមាន អាវបំពង់​៩,៣៦០សម្រាប់ អាកុលសម្អាតដៃ៤៨០ វ៉ែនតាការពារសុវត្ថិភាព៥៤០ និង​ស្រោមដៃ២៤,៤០០គូ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា ឬ Covid-19 ប្រភេទថ្មី…..

Continue Reading