អបអរសាទរកសិករខ្មែរ ដែលយើងឈរលំដាប់ទី៤ នៃប្រទេសនាំចូលអង្ករសរីរាង្គទៅសហគមន៍អឺរ៉ុប

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា (CRF) បានឲ្យដឹងថា៖ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករសរីរាង្គចំនួន ១១,២០០តោនទៅបរទេសនៅឆ្នាំ២០២០ ដែលកើនឡើង១,២ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៩

Continue Reading