ទោះវិបត្តិកូវីដ១៩ រដ្ឋអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន៦ បោះទុនវិនិយោគប្រមាណ ១០៦.៣ លានដុល្លារអាមេរិក

បើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩យ៉ាងណាក្តី ក៏ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ហៅកាត់ CDC តាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរ ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៦ គម្រោងវិនិយោគលើទីតាំងផ្សេងគ្នា។

Continue Reading

រោងចក្រសហគ្រាសក្រោយបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ ត្រូវអនុវត្តវិធានការ១៤ចំណុចសម្រាប់ ដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ

ក្រោយបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្តាល នៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ៗចំនួន១៤ចំណុចសម្រាប់រោងចក្រសហគ្រាសអនុវត្ត

Continue Reading