សម្តេច ហ៊ុន សែ​ន ជំរុញលើ​កក​ម្ព​​ស់​​វិស័យសហ​គ្រាសធុន​តូច និង​ម​ធ្យមនៅកម្ពុជា

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានលើកឡើងថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម​នៅមានសក្តានុពល ខ្លំាងណាស់នៅកម្ពុជា ពិសេសខាងវិស័យកសិកម្ម…

Continue Reading