គ្រួ​សាក់​ម្នាក់ ប្រកាស​សាក់​រូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជា Free ចំនួន ១ម៉ឺននាក់

ម្ចាស់​​Facebook ឈ្មោះ Rai Tattooer ដែល​ជា​គ្រួ​សាក់ បាន​ប្រកាស​ថា សម្រាប់​អ្នកចង់ចាក់សាក់​រូបផែនទី​ប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំចាក់អោយដោយមិនយកលុយចំនួនមួយម៉ឺន​នាក់ សូម​បងប្អូនជួយសែរបន្ដផងបាទ 0969991717/0963331717 ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍បាទ..

Continue Reading