អ្នក​ដឹងទេ ប្រលោមលោករឿង​សាមកុក ល្បី​ខ្លាំង​ណាស់​ មានបកប្រែ​ជា​ភាសាជប៉ុន អង់គ្លេស បារាំង រូស្ស៊ី ថែម​ទៀត

ប្រលោមលោកសាមកុកគឺជាប្រលោមលោកបុរាណចិនខ្នាតវែងចែកជាវគ្គៗ….

Continue Reading